AllEarsFestivalforimprovisedmusic
MUNCHOsloNorway12-14January2024
Rie Nakajima Pierre Berthet

Rie Nakajima & Pierre Berthet (JP/UK/BE)

Sunday 14. January

Tin cans, whistles, locomotive suspension springs, porcelain bowls, compressor top bells, ping pong balls, agave dry leaves, sponges, steel wires, branches, paper foils, plastic bags, silver papers, pink gloves, piano, balloons, buckets, feathers, water, scraps, pebbles, flower pots, guitar, metal tubes, paulownia tree seeds, pearls, bamboo sticks, logs, bones, stones, filter queens...

Nikajima and Berthet have been creating various ways to vibrate objects so that their acoustic shadows dance around.

Invisible, constantly morphing air volumes take flight in the space, entering into the most secret places, even inside ourselves. A way to get closer to an object's spirit is to listen to it. Eventually, you can encourage it to produce sounds and resonate by various means: hitting, caressing, shaking, beating, scraping, scratching, clawing, boiling, clapping, rattling, rocking, throwing, moving, magnetizing, clamping, cooking, pinching, galvanizing, motorizing, bowing, blowing, plucking, heating, melting, freezing, dropping, dripping, connecting, rolling, mixing, extending, singing…


Blikkbokser, fløyter, lokomotivfjærer, porselensboller, kompressorklokker, pingpongballer, tørre blader av agave, svamper, ståltråder, greiner, papirfolier, plastposer, sølvpapir, rosa hansker, piano, ballonger, bøtter, fjær, vann, skrap, småstein, blomsterpotter, gitar, metallrør, frø av paulownia-tre, perler, bambuspinner, stokker, bein, steiner...

Nikajima og Berthet har utforsket utallige måter å få objekter til å vibrere på slik at deres akustiske skygger våkner og beveger seg rundt i rommet.

Usynlige, konstant forvandlende luftrom beveger seg i rommet og sniker seg inn på de hemmeligste steder. En måte å komme nærmere et objekts ånd på er å lytte til det. Etter hvert kan du oppmuntre den til å produsere lyder og resonnere på forskjellige måter: slå, kjærtegne, riste, slå, skrape, skrape, klore, koke, klappe, skrangle, vugge, kaste, bevege seg, magnetisere, klemme, lage mat, klype, galvanisere , motorisering, buing, blåsing, plukking, oppvarming, smelting, frysing, slipp, drypp, kobling, rulling, miksing, utvidelse, synging...kun fantasien setter grenser.