AllEarsFestivalforimprovisedmusic
MUNCHOsloNorway12-14January2024
Drivhuset workshop children
Small Ears:

Saturday: Children's workshop in forming sound and building instruments

Small Ears - Children's workshop in forming sound and building instruments

Time: 11.00-14.00

Free entry children (0-12)

Place: Munch Formidlingslokaler. Ask Munch's hosts in the foyer, they will guide you!


This year, All Ears expands the festival with what we have chosen to call 'Small Ears' and, in collaboration with Drivhuset, invite children and young people to come and participate in the festival.

On Saturday there will be a workshop for children in sound exploration and simple instrument building. The workshop is open to all ages, parents are responsible for their own children, and it is possible to come whenever you wish for the duration of the workshop, it does not have a start or end.

Drivhuset has extensive experience with workshops and creative work with children, and consists of a network of musicians, composers and other artists. Welcome!

The workshop will be held by cellist/electronic composer Isak Anderssen and manager of Drivhuset Jon Halvor Bjørnseth.

Small Ears Sunday:

The concerts on Sunday are booked with a wish include children at the festival. The concerts are both visual and with non-traditional instruments, which we think will be exciting for a younger audience - perhaps especially exciting for children who attended the workshop on Saturday. Children 0-12 enter the festival for free, and entry to the Munch museum is included in the festival ticket.

NB: parents are responsible for hearing protection for their children.

Small Ears lørdag - Barneworkshop i lydutforskning og instrumentbygging

Tid: 11.00-14.00

Fri adgang barn (0-12)

Sted: Munch, 2. etg, formidlingslokaler. Ta kontakt med Munchs verter i foajeen som viser vei!

NB: foreldre har ansvar for evt hørselsvern til egne barn.

I år utvider All Ears festivalen med det vi har valgt å kalle ‘Small Ears’ og inviterer i samarbeid med Drivhuset barn og unge til å komme å delta på festivalen.

På lørdagen vil det være en workshop for barn og unge i lydutforskning og enkel instrumentbygging. Workshopen er åpen for alle aldre, foreldre har ansvar for sine egne barn, og det er mulig å komme når man vil ila workshopens varighet, den har ikke en start eller slutt. Hjertelig velkommen!

Drivhuset har lang erfaring med verksted og workshoparbeid for barn og unge, og består av et nettverk musikere, komponister og andre kunstnere.

Workshopen blir gjennomført av cellist/elektrokomponist og kulturskolerektor Isak Anderssen og daglig leder for Drivhuset Jon Halvor Bjørnseth.

Small Ears søndag:

Konsertene på søndag er booket med et ønske om å invitere barn inn på festivalen. Konsertene er både visuelle og med utradisjonelle instrumenter, noe vi har tenkt vil være spennende for for et yngre publikum - kanskje spesielt spennende for barn som har vært på workshopen på lørdag. Barn 0-12 kommer gratis inn på festivalen, og inngang til Munch museet er inkludert i festivalbilletter.


NB: foreldre har ansvar for evt hørselsvern til egne barn.